Tıbbil Kulubi Şifa Salavatı Türkçe Arapça ve Fazileti

Halk arasında Tıbbil Kulubi Şifa duası olarak bilinen ve diğer adlarıyla, Şifa salâvâtı, Salâvâtı Tıbbil Kulubil, Tıbb-i Zahiri ve Batini, siğası vücutların şifası salâvatın latin harflerle Türkçe Arapça okunuşları ve fazileti orijinal hali ile kıymetli okuyucularımızın istifadelerine sunduk.

Tıbbil Kulubi (Şifa salâvâtı) her türlü bedensel ve ruhani hastalığın defi için okunan en tesirli, et etkili salavattır. Bu salavatın okuma şekli ve okuma sayısına mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışalım. Tıbbil kulubi salavatın kaynağı sayfa sonunda verilmiştir.

Tıbbil Kulubi Şifa Salavâtı video

Tıbbil Kulubi şifa salavatı Arapça Okunuşu

tıbbil kulubi

Arapça bilmeyenler Arapça öğrenene kadar aşağıdan Türkçe latin harflerle de okuyabilirler.

Tıbbil Kulubi Latin Harflerle Türkçe Okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi'l-kulûbi ve devâihâ ve âfiyeti'l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri'l-ebsâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Tıbbil Kulubi Türkçe Anlamı (meâli)

Allah'ım! Kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyeti ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı olan Efendimiz Hz. Muhammed'e onun âl ve ashabına salat ve selam eyle!

Tıbbil Kulubil Fazileti ve Okuyuş şekli

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu salavat için, kalplerde bulunan kibir, ucüb, kin, haste, şek ve şık gibi hastalıkların tıbbi ve devası olduğu, bedende bulunan hastalıkların âfiyeti ve şifası olduğu, gözlerin ve görüşlerin de nûru ve ziyâsı olduğu bildirmiştir.

Ayrıca oku: Ölüm hariç her hastalığa şifa duası

Bu salavatı şerif en az, sabah 3 defa akşam 3 defa, bir başka kaynakta ise sabah 7 defa akşam 7 defa okunacak diye geçmektedir. Allah 7 rakamını sever sabah yedi kez akşam da 7 defa okumaya dikkat edelim. Diğer okunuş şekilleri ise, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yatsı namazından sonra 313 defa kendi duyacağı tonda okunur.

Okumaya başlamadan önce 391 kere "Ya Şafi" Esma zikredilir, okuma esnasında bir cam sürahi dolusu suya yada su şişesine her okumada okunup üflenir. 313 okunup üflendikten sonra bu su içilir. Okunmuş suyu hasta olan veya olmayanlar da içebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta anlamını idrak ederek okumak ve zerre tereddüt etmemektir.

  • 1- Tüm hastalıklar için okunur.
  • 2- Hastalar için günde 313 defa okunursa, kısa zamanda şifa bulur.
  • 3- Ağır hastalar için 2 bin bir rivayete göre 400 kez okunursa Allah'ın izni ile iyileşir.
  • 4- Cuma gecesinden başlayıp imsak vaktine kadar 2 bin defa okunursa şifaya kavuşulur.
  • 5- Gözleri zayıf olan okursa okursa gözleri şifa bulur.
  • 6- Tüm fiziksel ve ruhsal hastalıklardan kurtulmak için okunur.

Kaynaklar: Ahmed İbni Muhammed es-Sâvi, el-Esraru'r-Rabbiyye ve'l-Füyûzatü'r-Rahmaniyye ale's-salavati'd-Derdiriyye sh:51) Resâili-i Ahmediyye 24, risale. Ahmet Mahmud Ünlü.

Yorum Gönder for "Tıbbil Kulubi Şifa Salavatı Türkçe Arapça ve Fazileti"