Kocayı Kendine Bağlamak için Yazılacak İsmi- Şerif

Kocanızdan çok dertlisiniz... Bir türlü anlaşamıyorsunuz... Bazen aynı dili konuşamayan iki yabancı gibisiniz... Nefes almakta zorlanıp çözüm arıyorsunuz... Sürekli alttan almaya çalışan sizsiniz... Kocanızdan sevgi ve ilgi bekleyip karşılık bulamıyorsunuz... İşte size kocanızı kendinize bağlatacak büyük İsm-i Şerif...!

Kocanın Eşine Bağlanma Duası (ism-i şerif) hakkında:

Sûlfîyye ve meşâyıh hazarâtının beyanları vechile; Allâh-u Te'âlâ, İdris (a.s)a kırk ism-i şerif öğretmiştir. Fakat bu ism-i şerifler kendilerine şerh yazan Ebu'n-Necîb es-Sühreverdi Hazretleri'ne nispet edilmeleriyle meşhur olmuşlardır.

Bunlardan her biriyle yapılan duaya icâbet çok çabuk olacağından her biri İsm-i Azam kabul edilmiştir, mecmûuna (hepsine) ise "Esmâ-i'lzâm (en büyük isimler)" adı verilmiştir.

Bu ism-i şerifler ulemâ, evliyâ ve kutuplar nezdinde sürat-i tesirle meşhur olmuştur. Evliyâullâhtan birçoğu en yüksek makamlara sadece bu isimlerin bereketiyle vâsıl olmuşlardır.

Ebû Tâlib el-Mekki (Kuddise Sirruhû) bu isimleri cuma günü okunacak kıymetli zikirden biri olarak beyan etmiştir. Bu isimleri zikretmekle meşgül olanların üzerinde bu isimlerin bereketi süratle zâhir (çabucak belirgin) olur. Ancak bunun şartı takvâya riâyet ve halis niyettir.

Aşağıdaki dua (ism-i şerif) ve yapılışı orijinal hali ile nakledilmişir. İsm-i şerifler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ve kaynağına bakmak için Erba'ini İdrisiyye ve Faziletleri nelerdir? başlıklı yazımızdan okuyabilirsiniz.

Kocayı Kendine Bağlamak için Yazılacak İsmi- Şerif

kocanın eşine bağlanması için dua

"YA SAMEDÜ MİNĞAYRİ ŞİBHİN FELÂ ŞEY'E KEMİSLİHİ"

Türkçe Anlamı:

"Ey Kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes Kendisine muhtaş olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey Kendisine benzemeyen! Yâ Samed!"

1. Tertip:

  • 12) Bir kadın bu ism-i şerifi yazıp veya yazdırıp kocasının her hangi bir şey içtiği kâsenin içine koyar da kocası ondan içerse, artık eşi o kadını çok sevmeye başlar ve ondan ayrılğa tahammül edemez hale gelir.

2. Tertip:

  • 9) Her hangi bir kadının kocası, kendisine değer vermiyor ve onunla kötü geçiniyorsa, kadın da onun sevgisini celb etmek istiyorsa; gökteki ayın (yengeç, balık gibi) mâli (suyla alakalı) bir burca konduğu zamanı kollasın ve bu ismi bir levha üzerine nakşedip üstünde taşısın. Bu durumda biiznillâh iyi geçinecektir.

3. Tertip:

  • 3) Kocası kendisiyle ilgilenmediği için kendisini terk edilmiş gibi hisseden bir kadın bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse, en kısa zamanda eşiyle birlikte çok muhabbetli bir hale gelip, eskisinden daha iyi olurlar.

Ayrıca bknz: Anında söz dinletme itaat ettirme duası

Kadının kocasını kendine bağlanması için yazılacak ism-i şerif'in şartları da şu şekildedir. Takvaya riayet, halis niyet, namazları kaçırmama ve ana babaya asi olmamak, bunlar bütün dualar için de geçerlidir.

Yorum Gönder for "Kocayı Kendine Bağlamak için Yazılacak İsmi- Şerif"