Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Bir Dua

Eşiyle sorunları olan, ayrılma noktasına gelen, şiddetli geçim sıkıntıları olan, kızı oğlu hayırsız olan, ruhsal problemleri olan, amansız hastalıkları olan kısaca her türlü dertleri sıkıntıları kesinlikle açan bir duayı kaynakları ile birlikte paylaşıyoruz.

NOT: Dunanın kabulü için, Namazları aksatmamak, tam bir inançla şüphe duymamak şarttır.

Duanın Faziletleri (orijinal haliyle)

Allah-u Te'ala'nın isimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde varid olanlarla da sınırlı değildir.

Nitekim Allah-u Te'ala'nın Tevrat'ta bin tane ism-i şerif indirdiği rivayet olunmuştur.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in dualarından birinde de buna işaret olunmuştur.

Nitekim Abdullah ibni Mes'ud (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

1. Bir kula bir sıkıntı veya bir üzüntü isabet eder de o:

(Aşağıdaki Duayı) derse, mutlaka Allah onun sıkıntısını ve üzüntüsünü giderir ve onun yerine kendisine ferahlık verir, buyurdu.

O zaman: Ya Rasulüllah! Biz bunu öğrensek mi? denilince:

Evet! Bunu duyanın mutlaka bunu öğrenmesi gerekir, buyurdu.

Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Dua Arapça

dertlere karşı okunan dua

Türkçe Okunuşu

Allâhümme innî abdüke vebnü abdike vebnü emetike nâsıyetî biyedike mâdın fiyye hukmüke adlun fiyye qadâüke, es-elüke bi küllismin hüve leke semmeyte bihî nefseke ev allemtehû ehaden min halqike ev enzeltehû fî kitâbike eviste'serte bihî fî ilmil ğaybi indeke en tec-alel qur-âne rabîa qalbî ve nûra sadrî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmî.
Anlamı:

Ey Allah’ım!

Gerçekten ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyen (kadın kulun olan annem)’in oğluyum, perçemim Senin (kudret) elindedir, hükmün bende geçerlidir, benim hakkımdaki kararın adaletin ta kendisidir.

Sana ait olan, Zatına kendisiyle isim verdiğin yahut yarattıklarından birine öğrettiğin veya kitabında indirdiğin ya da Kendi katındaki ğayb ilminde (saklayıp) onu Zatına has kıldığın her bir isim hürmetine Senden dilerim ki; Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, üzüntümün cilası ve derdimi giderici yapasın.

Unutmayalım ki;

Allah kuluna dua edecek nefesi ve zamanı verdiyse kulunun yaptığı duayı mutlaka kabul eder. Yeter ki kul dua etmesini bilsin. İmam Rabbani’nin bu konudaki sözleri ise şöyledir:

"Bir şeyi istemek, ona nâil olmak (onu elde etmek) demektir; Zirâ Allahû Teâlâ kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez."

Ayrıca oku: Ölüm hariç her türlü hastalıklara karşı okunan dua

Kaynaklar: (Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, No: 3712, 6/246-247) (Beyhaki, el-Esma, No: 7) (İbnü Kesir, et-Tefsir: 6/463-464) (Süyuti, ed-Dürru'l-mensur, 6/687-688) (İsma'il Hakkı el-Bursevi, Ruhu'l-beyan, 3/283-284) (Ahmet Mahmut Ünlü Lalegül dergisi)

Yorum Gönder for "Dertleri Sıkıntıları Kesinlikle Açan Bir Dua"