Saatlerce Yapılacak Zikirleri Katlayan Zikir Arapça Türkçe ve Fazileti

Saatlerce Yapılacak Zikirleri Kat Kat Katlayacak Zikirin (Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî.) Arapça yazılışı latin harflerle Türkçe okunuşu ve sahih hadislerle faziletleri.

Saatlerce yapılacak zikirleri kat katlayan zikirin kaynağı ve faziletleri sayfanın sonunda hadis kaynakları ile orijinal haliyle verilmiştir.

Arapça Harekeli Okunuşu

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضٰى نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

Latince Okunuşu

Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî.

Türkçe Anlamı

Mahlukatının sayısınca, Zat’ını razı edecek kadar, Arş’ının ağırlığınca, Kelimelerinin mürekkebi kadar, Allah’ı tesbih eder ve O’na hamdederim.

Hadislerle Faziletleri

"Mü’minlerin annesi Cüveyriye Binti’l–Hâris radıyallahu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, Hazret–i Cüveyriye namaz kıldığı yerde oturmakta iken, erkenden evden çıktı. Kuşluk vakti tekrar eve döndü. Cüveyriye radıyallahu anhâ’nın hâlâ yerinde oturmakta olduğunu görünce:

Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup zikirle mi meşgul oldun?" diye sordu. O da:

– Evet, diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

"Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur: Sübhânallâhi ve bi–hamdihî, adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî:"

"Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim." Kaynak: (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 24)

Ayrıca oku: 24 Saat zikir etmekten daha faziletli zikir

Müslim’in diğer bir başka rivayeti ise şöyledir:

"Sübhânallâhi adede halkıhî, sübhânallâhi rızâ nefsihî, sübhânallâhi zinete arşihî, sübhânallâhi midâde kelimâtihî." (Müslim, Zikir 79. Ayrıca bknz. İbni Mâce, Edeb 56)

Tirmizî’den rivayet edilen ise şöyledir:

"Sana okuyacağın bir zikir öğreteyim mi? Sübhânallâhi adede halkıhî, sübhânallâhi adede halkıhî, sübhânallâhi adede halkıhî; sübhânallahi rızâ nefsihî, sübhânallahi rızâ nefsihî, sübhânallahi rızâ nefsihî; sübhânallahi zinete arşihî, sübhânallahi zinete arşihî, sübhânallahi zinete arşihî; sübhânallahi midâde kelimâtihî, sübhânallahi midâde kelimâtihî, sübhânallahi midâde kelimâtihî, dersin." (Tirmizî, Daavât 104. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 94)

Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün sabah namazından sonra Hz. Cüveyriye’nin yanından ayrılıp kuşluk vakti tekrar eve döndüğünde, onun hâlâ namaz kıldığı yerden ayrılmadan zikirle meşgul olduğunu gördü. İbadete ve zikre düşkün olan annemize, bazı zikirlerin diğerlerinden daha değerli olduğunu ve insana daha çok sevap kazandırdığını anlatarak ona bu hadisteki zikri öğretti.

Peygamber Efendimiz (asm)'in öğrettiği dört kelimeden biri, "Sübhânallâhi adede halkihî: Ben Allah’ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan yarattıkları sayısınca tenzih ederim." cümlesidir. İlk rivayete göre Efendimiz tesbihe bir de hamd ekleyerek aynı şeyi söylemiştir.

Yarattıklarının sayısını şüphesiz sadece Allah Teâlâ bilir.

İşte bu ve daha sonra gelecek ifadelerle Peygamber Efendimiz (asm), Cenâb-ı Hakk’ı sayıya gelmeyecek derecede çok tesbih ettiğini ifade buyurmuştur.

Yorum Gönder for "Saatlerce Yapılacak Zikirleri Katlayan Zikir Arapça Türkçe ve Fazileti"