Tebbet Suresi Arapça Harflerle Harekeli Okunuşu ve Türkçe Meâli

Tebbet nedir ne demektir, Tebbet adını nerden almıştır, kaç Ayettir? Tebbet Suresi nerede ne zaman ne için indirilmiştir? Tebbet Suresi Arapça Harflerle Harekeli okunuşu, Türkçe meâli ve latince okunuşu.

Tebbet Suresi Hakkında

Mushaftaki sıralamada (111) yüz on birinci, iniş sırasına göre (6) altıncı Sûredir. Mekke döneminde Fâtiha Sûresinden sonra, Tekvîr Sûresinden önce inmiştir ve beş (5) âyettir. Hadis kaynakları ile ilk dönem tefsirlerinde sûre Mesed, Ebû Leheb ve Leheb adlarıyla da anılır.

"Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir. Sûrenin nüzûlüyle ilgili olarak kaynaklarda çok sayıda rivayet yer almaktadır. Bunların en meşhuru şöyledir:

"Kur'an’da, 'En yakın akrabanı uyar.' (Şuarâ, 26/214) mealindeki ayetin inmesi üzerine Resûlullah Efendimiz (asm), bir sabah vakti Safa tepesine çıkıp Kureyş mensuplarına seslenmiş, Kureyş mensupları etrafında toplanınca, 'Size şu dağın arkasından bir düşman süvari birliğinin gelmekte olduğunu söylesem bana inanır mısınız?' diye sormuş, onlar da 'Daha önce senin herhangi bir yalanını duymadık.' demişlerdir."

"Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (asm) kendisinin şiddetli bir azap öncesinde gönderilmiş uyarıcı bir elçi olduğunu bildirmiştir. Dinleyiciler arasında bulunan amcası Ebu Leheb onu azarlamış ve 'Kahrolası! Bizi bunun için mi buraya çağırdın?' diyerek uzaklaşmıştır."

"Bu olayın ardından, Ebu Leheb’in kullandığı 'Tebb' kavramıyla başlayan bu Tebbet Suresi nazil olmuştur." (Müsned, 1/281, 307; Buhârî, Tefsîr, 111; Tirmizî, Tefsîr, 111)

Tebbet Suresi Arapça okunuşu (harekeli)

tebbet suresi arapça

Tebbet Suresi Latince Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. Tebbet yedâ ebî lehebiv ve tebb
  2. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
  3. Seyeslâ nâren zâte leheb
  4. Vemraetüh hammâletelhadab
  5. Fî cî dihâ hablün min mesed

Tebbet Suresi Türkçe Meâli

  • 1- Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu.
  • 2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
  • 3- O, bir alevli ateşe girecektir,
  • 4,5-Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).

Not: Müddessir suresi iyi anlaşılmadan Tebbet suresi okunmamalıdır. Okunduğu takdirde yeterince anlayamama ihtimali yüksektir. Çünkü Sureyi okumaya başlamadan önce hem surede adı geçen Ebuleheb’i ve eşini tanımak, hem de surenin indiği günlerde yaşananlarla ilgili olarak bazı ön bilgilere sahip olmak gerekir.

Yorum Gönder for "Tebbet Suresi Arapça Harflerle Harekeli Okunuşu ve Türkçe Meâli"