12 Milyon Sevap Kazandıran Tek Satır Ezan Duası

EZÂN-I MUHAMMEDÎ RİSÂLESİ'nde geçen 12 milyon sevap kazandıran tek satır çok faziletli ezan duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamını kaynağı ile birlikte paylaşıyoruz.

NOT: Bu dua bilindik ezan duası değil aşağıda kaynaklarda geçen EZÂN-I MUHAMMEDÎ RİSÂLESİ'dir.

12 Milyon Sevap Kazandıran Tek Satır Ezan Duası

EZÂN-I MUHAMMEDÎ RİSÂLESİ

Mûsâ ibni Ca'fer'in, babası vasıtasıyla dede- sinden (Radıyallahu Anhüm) rivayetine göre Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim müezzini ezan okurken duyduğunda: 'Dosdoğruyu söyleyenlere merhaba!

Namaza da ehlen ve merhaba (o namaz vakti hoş sefa geldi) derse, Allâh-u Te'âlâ ona iki milyon sevap yazar, iki milyon günahını siler ve onu iki milyon derece yükseltir."

Kaynaklar: (Hatîb el-Bağdâdî, Târîhu Bağdâd, no:6995, 13/39; Ali el-Müttakî, Kenzü'l-'ummâl, no:21023, 7/705; Gümüşhanevî, Râmuzu’l-châdis, sh:435, no:5426)

DUANIN ARAPÇA OKUNUŞU

مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدْلاً مَرْحَبًا بِالصَّلَاةِ وَأَهْلاً»

TÜRKÇE OKUNUŞU

Merhaben bil gâilîne adlâ, Merhaben bissalâti ve ehlâ.

TÜRKÇE ANLAMI

"Dosdoğruyu söyleyenlere merhaba!"

Ayrıca oku Saatlerce yapılacak zikirleri katlayan zikir

Yorum Gönder for "12 Milyon Sevap Kazandıran Tek Satır Ezan Duası "