Erbaini İdrisiyye 4. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 4. İsm-i şerifin Arapça okunuş Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbain idrisiyye

Erbaini İdrisiyye 4. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا رَحْمَنَ كُلِّ شَيْءٍ وَ رَاحِمَهُ ، يَا رَحْمَنُ !

Yâ Rahmâne külli şey in ve râhimehû Yâ Rahmân.

Ey her şeye çok merhamet eden ve son derece acıyan! Ya Rahman!

4. İsm-i Şerif Faziletleri

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Bu ism-i şerif cemalidir, çünkü rahmet kalpte bulunup lütuf ve ihsanı iktiza eden bir hassasiyet demektir.

Bu mananın Allah-u Te'ala hakkında düşünülmesi muhalse de O'nun hakkında "Acımanın neticesi olan iyilikte bulunma" manası kastedilir.

Bu ve bir önceki (3. İsm-i şerif) ism-i şerifler Nuh (Aleyhisselam)’a indirilmiş, o da bunlar vesilesiyle kavmine karşı yardıma mazhar olmuştur.

Gemi Cudi Dağı'na bu ism-i şeriflerle yerleşmiştir. Bundan daha fazlası açıklanamaz.

Zira (mahrem olmayan kişilere sırlar beyan edilemez) duvarların bile kulakları vardır, artık kavrayan kulaklar bu ism-i şerifleri kavramalıdır.

2. Ahlakı kötü olan bir kimse için bu ism-i şerif misk, safran ve gül suyundan oluşan bir mürekkeple beyaz bir ipek parçasına yazılıp o kişinin uyuduğu yastığın iç kısmına dikilirse:

Allah-u Te'ala o kişinin kötü ahlakını güzel ahlaka çevirir, o kimse halim selim biri olur ve nefsi rahata kavuşur.

3. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi Allah-u Te'ala katında mertebe sahibi, insanlar nezdinde sıddık, melekler katında tevbesi makbul, cinler nezdinde de reis olur.

4. Bu ism-i şerifi demir bir iğneyle kurşun bir levhaya yazıp mamur bir evin içerisine (ayak basılmayacak bir yere) gömen kişinin o evinden Allah-u Te'ala belaları uzak tutar.

5. Bu ism-i şerifi sarı bir ipek parçasına yazıp dükkanında ayak basılmayan bir yere gömen kişinin müşterisi bol olur ve o dükkan sahibi çok kar eder.

6. Sevdiği bir insanın kendisine yönelmesini isteyen kişi bu ism-i şerifi: (her gün 2200 kere) olmak üzere, (7 gün) okumaya devam eder.

Yine böylece sevgi husulü için buğday veya arpa tanelerinden (1000 tane) alıp, her biri üzerine bu ism-i şerifi bir (1 kere) okur sonra yeni bir kazanı suyla doldurup, onu ateş üzerine koyar ve kısık ateşte su kaynayıncaya kadar bekler.

Su biraz kaynadığında o taneleri içine atar, taneler yumuşadığında onları kazandan çıkarıp, bir havuzun veya akan suyun içerisine bırakır.

İşte bunlar yapıldığında iki taraf arasında olabileceği kadar muhabbet hasıl olur.

7. Kibirli, kendini beğenmiş, insanlara eziyet eden ve kimsenin lafını dinlemeyen bir kişinin kötü ahlakının değişmesini isteyen kişi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bu ism-i şerifi beyaz bir ipek üzerine yazar, o kişinin ismini de annesinin ismiyle birlikte yazar, sonra da o ipeği o kişinin sakin bulunduğu (oturduğu) temiz bir mahalde gömer ya da duvarının içerisine yerleştirebilir, fakat o yerin temiz, yazanın da abdestli olması şarttır, yoksa tehlikeli olur.

Anlatılan şartlara riayet edilerek bu muamele kendisi hakkında yapılan kişinin Allah-u Te'ala bütün kötü hasletlerini güzel huylara tebdil eder (dönüştürür).

Artık o kişide tam bir haya ve merhamet (utanma ve acıma) hasıl olur, kimseye öfkeyle ve şiddetle bakmaya güç bulamaz.

8. Bu ism-i şerifin zikrine her gün ve gece (yirmi dört saat zarfında) (13 Bin kere) olmak üzere (39 gün) devam eden kişiye karşı bütün eşya lisanı haliyle konuşmaya başlar.

Allah-u Te'ala bu kişiyi sırlara vakıf kılar, biiznillahi Te'ala kendisinde ince idrak ve anlayış kabiliyeti hasıl olur.

Bu duayı yapan kişi birine kahır nazarıyla baksa o kişi helak olur, rahmet ve şefkat nazarıyla baksa o kişi muratlarına nail olur.

Kör, abraş, cüzzamlı ve felçli kimselere bakacak olsa onlar da kendisinin nazarıyla iyileşirler. Bu kişiye İsa (Aleyhisselam)’ın tasarrufları (mucizelerine benzer kerametler) nasip olur.

9. Bir kişinin kendisine iltifatını celbetmek isteyen kişi (3 gün) oruç tutup bu ism-i şerifi (her gün 500 kere) okur.

Sonra (4. Gün) akan bir suya gidip, orada güzelce gusleder, sonra abdest şükür namazı kılar, daha sonra da muhabbetinin ziyadeleşmesini istediği kişinin iltifatı artsın diye (2 rekat) hacet namazı kılar ve bu iki rekatın her birinde Fatiha'dan sonra (3 kere) İhlas Süresi okur.

Selam verdikten sonra bu ism-i şerifi (370 kere) okur. İşte o zaman bikudretillahi Te’ala muhip mahbuba, mahbub da muhibbe (seven sevilene, sevilen de sevene) dönüşür.

10. Bu ism-i şerifi çokça okuyan kişiden kalp kasaveti (katılığı) kaybolur. Artık o, acınan ve kendisine itaat edilen bir kimse olur

11. Bu ism-i şerifi bir cam üzerine yazıp ondan su içen kişiden sıtma hastalığı zail olur.

12. Cuma gününün ilk saatinde bu ism-i şerifi avucuna yazıp kendisine bir hal galip gelinceye kadar çokça zikreden kişiyi gören herkes sevmeye başlar.

13. Her kim (3 gün) oruç tutup, bu ism-i şerifi o günlerde (500 kere) okur, sonra kapısı kıbleye bakan bir hamama giderek orada gusül abdesti alırsa, çıkınca da bu ism-i şerifi sağ eline yazıp bu elini kapalı tutarak inatçı bir yakınının karşısında elini açarsa, hiç şüphesiz o kişi ona itaatkar olur.

Kaynak Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 4. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri"