Erbaini İdrisiyye 6. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 6. İsm-i şerifin Arapça okunuşu Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbaini -idrisiyye 6. ismi şerif

Erbaini İdrisiyye 6. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا قَيُّومُ فَلَا يَفُوتُ شَيْئُ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا يَؤُودُهُ ، يَا قَيُّومُ !

Erbaini İdrisiyye 6. İsm-i şerif Faziletleri

Yâ gayyûmu felâ yefûtü şey ün min ilmihî velâ yeûdüh. Yâ gayyûm.

Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan ve hiçbir şey Kendisine zor gelmeyen! Ya Kayyum!

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Bu ism-i şerifin hususiyeti kalbin sebatı ve huzurudur. Bunun bir müddeti ve süresi yoktur. Her gün ve gece (41 kere) okunur, sabah ve yatsı namazından sonra vird usülü okunsa daha güzel ve daha tesirli olur

2. Bir kimse ağır tabiatlı ve kıt zekalı olup okuduğunu ezberleyemese:

Bu ism-i şerifi her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında (bir rivayet farz namazdan sonra) (27 kere),

Diğer bir rivayet sabah namazından sonra (100 kere) okumaya son derece gayret etmelidir.

İşte böyle yapan kişinin kalbini Allah-u Te'ala safi ve parlak ayna gibi türlü türlü ilimlerle nurlandırır, artık o kişi işittiği her işareti ve ibareyi kavrar, ezberlediğini unutmaz, hatta insanlara öğretmeye de başlar.

İsm-i Azam dualarından nasip alır ve biiznillahi Te’ala kimsenin bilemeyeceği ilim ve marifet kapıları kendisine açılır.

3. Bu ism-i şerifi çokça zikre devam eden kişinin şanını Allah-u Te'ala kullar arasında sa’id kılar, artık o kişi, sözü dinlenen ve emrine itaat olunan biri olur.

4. Her kim bu ism-i şerifi (7 tane) Arabistan kirazı yaprağı üzerine üçer kere yazar da o yaprakları suya atıp kaynatır ve sonra da o suyla yıkanırsa, bu kişi eğer büyülüyse sihiri batıl olur, eşinden bağlıysa düğümü çözülür, hastaysa afiyet bulur.

Tabi ki bütün bunlar ancak Allah-u Te'ala'nın izniyle hasıl olur.

5. Bir insanın bir eşyası çalınsa veya kaybolsa, sahibi de onun nerede olduğunu bilemese bu ism-i şerifi:

Güneşin koç burcunda olduğu bir ayda cumayı cumartesiye bağlayan, diğer bir rivayet pazarı pazartesiye bağlayan bir gece (120 kere) okuyup uyursa,

Allah-u Te'ala'nın keremiyle o eşyanın hangi şehirde ve hangi mekanda olduğunu görür.

Ayrıca hırsızı tanır yahut hırsız gelip kendisi o eşyayı çaldığını ikrar eder ve yerini ihbar eder.

Bu tertibi evine-barkına hırsız girmemesi niyetiyle yaparsa, hırsız onun niyet ettiği yere girmeye cesaret edemez.

Bu zikir (öğrenilmek istenilen) başka bir şey niyetiyle de yapılsa aynı bu şekilde tesir eder.

Buna göre güneş koç burcundayken pazartesi gecesi bu ism-i şerifi kıraat eden hangi muradını kastetse biiznillahi Te’ala haceti görülür.

6. Bu ism-i şerifin yazılı bulunduğu hiçbir eve hırsız giremez, girerse tüm uzuvları bağlanır, ne yürümeye ne de bir şey almaya güç yetiremez.

Bu nedenle uyumadan evvel bu ism-i şerif okunulmalıdır. Bunu okuyup uyuyan kimse hırsızlardan emin olur. Ayrıca korunması istenen evin ve eşyanın üstüne bu ism-i şerifi okuyup etrafına üftemelidir.

7. Sadık ve kat’i bir itikad ve mürşid-i kamil izniyle (4 sene her gün) bu ism-i şerifi (21 Bin kere) okuyan kişiye hasıl olacak dua semereleri sayılmakla sınırlanamaz.

8. Her kim bu ism-i şerifi (40 gün boyunca 27 kere) okursa, Allah-u Te'ala onun kalbini nurlandırır ve iç alemini paklaştırır.

9. Bu ism-i şerifi kıraata devam eden kimsenin kalbine bütün hayır kapıları açılır, gaybi manalar saçılır ve bu kişi insanların gizledikleri niyetlere vakıf olur.

10. Bu mübarek ism-i şerif kemali olduğu için buna ancak ekmel-i rical (en kamil insanlar)devam edebilir.

Ama kişinin dininde ve ahlakında bir noksanlık var iken bu ism-i şerife devam ederse, Allah-u Te'ala onu her bakımdan kemale erdirir ve Allah-u Te'ala kendisini sözü reddedilmeyen dostlarına ilhak eder.

11. Bu ism-i şerif Yusuf (Aleyhisselam)’a inzal buyrulduğu için, bu ism-i şerifi okuyup bereketlerine nail olmak ismi Yusuf olanlara muvafık düşmektedir.

Yusuf (Aleyhisselam) bu ism-i şerifin bereketiyle kabul ve muhabbete nail olmuş ve bu sayede Mısır Azizi kılınmıştır.

İşte burada gizli bir sır ifşa olunmuştur. Siz de bunu na ehil olanlardan (bu işin ehli olmayanlardan) koruyun. Zira sırlar ancak kendilerini koruyanları korurlar.

Kaynak: Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)

Ayrıca Oku: 5. ism-i şerif fazileti

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 6. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri"