Erbaini İdrisiyye 7. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri

İdris (Aleyhisselam)'a Öğretilen 40 İsm-i Şerif (40 esmai erbaini idrisiyye) 7. (yedinci) İsm-i şerifin Arapça okunuşu Türkçe anlamı ve fazileti, esrarı ve havasları. Ayrıca oku Erba'in-i İdrisiyye 40 İsm-i Şerif nedir?

erbaini idrisiyye 7. ismi şerif

Erbaini İdrisiyye 7. İsm-i şerif Arapça Okunuşu

يَا وَاحِدُ الْبَاقِي أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ

وَ آخِرَهُ ، يَا وَاحِدُ !

Yâ vâhidül-bâkî evvele külli şey in ve âhirah. Yâ vâhid.

Türkçe Anlamı

Ey bir olan, her şeyin başında ve sonunda mevcut ve baki olan! Ya Vahid!

7. İsm-i Şerif Faziletleri

Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı

1. Bir kimsenin batıl düşünceleri, çokça vesveseleri ve bozuk hayalleri olsa da o nedenle insanlar arasında hakir ve zelil duruma düşse, uykusu ve rahatlığı da bozulsa bihikmetillahi Te'ala bütün bunlardan kurtulabilmesi için bu ism-i şerif ile zikre gece-gündüz devam etmelidir.

2. Bir kimsenin düşman cihetinden veya sultan (devlet), hakim veya vali gibi yöneticiler tarafından bir sıkıntısı, korkusu ve endişesi bulunsa:

Öğlen vakti gusledip öğleni vaktinde kılmalı, namazdan sonra mütad virdlerini okuyup akabinde (50 ya da 500 defa) bu ism-i şerifi zikretmelidir.

Bu tertip üzere sıralı günlerce zikre devam eden kişinin biiznillahi Te'ala düşmanı kahrolur, sultan ondan razı olur ve ona acır.

O kişi istenmedik tüm şerlerden ve sıkıntılardan emin olur, kendisine kötülük yapmak isteyen hasetçilerinden kimse ona galip gelemez.

Bu vazifeyi yapan kişi onların hepsine galip olur. Bazı rivayetlere göre bu vazifeyi (1 kere) dahi yapanın korkusu zail olur, Allah-u Te'ala düşmanın kalbini ona karşı yumuşatır, ondan muradına erdirir, hatta düşmanı onu şiddetli bir muhabbetle sevmeye başlar.

İşte bu zikir gizli sırlardandır.

3. Bu ism-i şerifi okumaya devam eden kişiye ne sihir, ne yılan, ne akrep, ne eziyet veren hayvan zarar veremez. Bu zat yerden ve gökten gelecek bütün belalardan emin olur.

4. Bu ism-i şerifi (40 gün boyunca her gün ve gece 5000 kere) okuyan kimseye bütün mahlukat müsahhar (itaatkar) kılınır, herkes onun hakkında güzel itikad sahibi olur ve ehliyeti (liyakatı) varsa insanlar ona mürid olur.

5. Bu ism-i şerifi (sabah ve ikindi namazlarından sonra 360 kere) okumaya devam eden kişiye Allah-u Te'ala bütün alemleri itaatkar yapar. Lakin bu duaların sırlarını ehil olmayan kimselerden gizlemelidir.

6. Her kim bu ism-i şerifi bir saksının dört ayrı parçasına kurşun bir iğneyle yazıp bu parçaları bir tarlanın içerisine koyarsa Allah-u Te'ala o tarladan bütün afetleri tard eder (uzaklaştırır).

7. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi ailesinin ve düşmanlarının ardında hayatta kalır ve çok mirasa kavuşur.

8. "el-Vahid" ism-i şerifi Allah-u Te'ala'nın sıfatlarından olduğu için celalidir. İsmi Abdullah olanlara bu ism-i şerif zikir olarak muvafık düşmektedir.

9. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi Davud (Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur, o da demirleri bu ism-i şerifin bereketiyle yumuşatmıştır. Daha birçok sırlar varsa da bundan fazlası ifşaya müsait değildir.

Kaynak: Kaynak Erba'in-i İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Gönder for "Erbaini İdrisiyye 7. İsm-i Şerif Havassı ve Faziletleri"