Ana içeriğe atla

2017 Hicri Yılbaşı Sene Sonu Duası ve Sene Başı Duaları Faziletleri

Soru detayları: Hicri yılbaşı ne zaman dır? Muharrem ayı 2017 ne zaman dır? Hicri sene sonu duası ve sene başı duaları faziletleri neler dir?

  2017 Hicri yılbaşı ne zaman dır?

  Miladi takvime (şimdiki takvim)'e göre 20 Ekim 2017 Çarşamba gecesi Zilhicce ayının son gecesi Hicri yılbaşıdır. Ayrıca bakınız: Muharrem ayında yapılacak ibadetler

  Sene sonu duası Arapça okunuşu:

  20 Ekim Çarşamba günü güneş batmadan sene sonu duası en az üç kere okunacak. Hicri yılbaşı sene sonu duasını okuyana şeytan;

  "Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi." deyip yüzüne toprak saçarak kaçar.

  Sene sonu duası arapça okunuşu

  Sene sonu duası Türkçe okunuşu:

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Ve sallahü Teala Ala Seyyidina Muhhammediv Ve Ala Alihi Ve sahbihi Ve Selleme Allahümme Ma Amiltühü Fi Hazihisseneti Mimma Neheyteni Anhü Velem Terzahü Ve Tesitühü Velem Tensehü Ve Halümte Aleyye Beade Gudratike Ala Ugubeti Ve Deavteni İlettevbeti Minhü Beade Ceraeti Ala Measıyetike Ellahümme Fainni Esteğfiruke Minhü Feğfirli Ve Ma Amiltü Fihi Min Amelin Terzahü Ve Veadte Aleyhissevabe Fe Eselükellahümme Ya Kerimü Ya Zel Celali Vel İkrami En Tegbelehü Minni Vela Tegna A Racai Minke Ya Kerimü Ve Sallahü Teala Seyyidina Muhhamediv Ve Ala Alihi Vesahbihi Vesellim.

  Muharrem ayı ne zamandır 2017:

  21 Ekim 2017 Perşembe günü Muharrem ayının ilk günüdür. Muharrem ayı sene başı olup aşağıdaki dua gün içinde okunur. Sene başı duasını okuyan bir kimse o sene ölmez.

  Sene başı duası Arapça okunuşu:

  Sene başı duası Arapça okunuşu

  Sene başı duası Türkçe okunuşu:

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Elahamdulillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vessalamü Ala Seyyidina Muhammediv Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain. Ellahümme Entel Ebediyyül Gadimü El Hayyül Kerimül Hannanül Mennan. Ve hazihi Senetün Cedidetün Eselüke Fihel Ismete Mineşşeydanirracim Ve Evliyaihi Vel Avne Ala Hazihinnefsil Emmarati Bissüi Vel İşğale Bima Yügarribüni İleyke Ya Kerimü Ya Zel Celali Vel İkram Birahmetike Ya Erhamerhaminin. Ve Sallallahü Ve Selleme Ala Seyyidina Ve Nebiyyina Muhammediv Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Ehli Beytihi Ecmain.

  Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının ilk günü oruç tutmak sünnettir. İbni Abbâs'tan (R.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

  "Kim Zilhicce'in son günü ve Muharrem'in ilk günü oruç tutarsa, geçen seneyi oruçla kapatmış, gelen seneyi oruçla başlatmış olur ve çok aziz ve çok celil olan Allah böyle hareket etmesini onun 50 yılına kefaret eyler." (İbni Mâce)

  Ayrıca baknız: Ashab-ı Bedir duası ve fazileti

  Yorumlar