Karı koca arası soğukluğu için eşler arası muhabbet ayeti

Muhabbet ayeti şu gibi durumları olanlar için okunur. Eşler arası şiddetli geçimsizlik, Eşler arası muhabbeti için, Anne baba arası muhabbet için, Anne kız arası muhabbet için, Baba kız arası muhabbet için, Baba oğul arası muhabbet için, Kardeşler arası muhabbet için, Küsleri barıştırmak için okunacak.

Aile içi şiddetli geçimsizlik, karı koca arası sürekli kavga huzursuzluk halleri yaşayan bir türlü eşi ile uzlaşamayıp huzurlu ve mutlu olması için okunması gereken ve ALLAH'ın izni ile hemen tesir edecek olan ayatler şunlardır ...

Enfâl Suresi-63. Ayet, Âli imrân Suresi-31 Ayet, Tâhâ Suresi-39 Ayetleridir. Bu üç Aye-i kerimelerden hangisi okunursa Allah'ın izni ile hemen tesir eder. Enfâl Suresi-63. Ayet, Âli imrân Suresi-31 Ayet, Tâhâ Suresi-39 Ayetleri Arapça:
muhabbet ayeti arapca
Enfâl Suresi 63. Ayet Türkçe okunuşu:'' Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnalâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun ''
Enfâl Suresi 63. Ayet Meali: '' Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki  O; Aziz'dir, Hakim'dir''
Âli İmrân 31. Ayet Türkçe okunuşu:'' Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebîûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zenûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun). ''
Âli İmrân 31. Ayet meali: De ki: ''Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah ''Gafur''dur, ''Rahîm"dir.''
Taha Suresi 39. Ayet Türkçe okunuşu:'' Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî. ''
Taha Suresi 39. Ayet meali: '' Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri'ne) bırakmasını (vahyetmiştik). Böylece deniz, onu sahile atsın, Benim ve onun düşmanı, onu alsın. Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim. '' Yukarıdaki Ayet-i kerimelerin her hangi biri okursa Allah'ın izni ile hemen tesir eder. Yalnız Ayetleri faziletine inanarak okumak gerekmektedir, Haram sayılan kişilere (sevgili vs) okunmaz.

Eşler arası okunacak muhabbet ayeti. karikoca arasindaki sogukluk icin dua, Karı koca arasındaki muhabbeti artırmak için dua

Etiketler:

Yorum Gönder

[blogger][disqus]

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *